קורס עזרה ראשונה למורים | קורס עזרה ראשונה לעובדי הוראה

קורס עזרה ראשונה למורים | קורס עזרה ראשונה לעובדי הוראה

שתפו בדוא"ל

קורס עזרה ראשונה לעובדי הוראה – על החשיבות שבו

מוריםבין אם בבתי הספר היסודייםבחטיבות הביניים או בתיכוניםנפגשים ביום יום עם לא מעט מצבים מורכביםהקשורים לתלמידיםהשוהים בבית הספרעליהם לספק להם מענה בכל צורך וגם לסייע להם במידה והם סובלים מבעיה רפואית כלשהיממצב חירום שזה עתה צץבעודם שוהים בבית הספרככאלההם נדרשים להציע לילדים סיוע מידישפעמים רבות עשוי להציל חייםקורס עזרה ראשונה לעובדי הוראה הוא איננו רק בגדר המלצה וחובה על כל מורה להשתתף בו.

להציל חיים

קורס זהשבו משתתפים מורים בתחילת הדרךכמו גם מורים מנוסיםחושף אותםבמסגרתולמצבי חירום שונים העשויים לצוץ במהלך יום הלימודיםבקורס משתתפים המורים בתרגולים שוניםהעוזרים להם ליישם את כל מה שלמדו במהלכו וכן נחשפים למידע תאורטי חשובהעוזר בהבנתו של כלל החומר שנלמדהמורים מקבלים כלים שוניםשיכולים לעזור ברגע האמתבמצבים של התייבשותבמצבים של חוסר הכרהבמצבים של תגובות אלרגיות שונותשבריםהרעלותבליעות של חומרים שונים או גופים זריםפציעות ועוד.

במהלך הקורס מתנסים המורים בהחייאת מבוגריםכמו גם בהחייאת ילדיםבחבישותבתמרון היימליךבקיבועים ועודהם לומדים להכיר את ערכות העזרה הראשונה שנמצאות ביום יום בבית הספר וכיצד לנצל עזרים נוספיםאחריםשגם הם יוכלו להיות כמענה במצבי חירום שוניםהשילוב שבין התרגול למידע התיאורטי שאליו נחשפים במהלך קורס עזרה ראשונה למורים הופך את הקורס ליעיל הרבה יותר וכדאי אף לעבור ריענון שלו אחת לכמה שנים.

חובה לכל מורה

נכון להיום מהווה הקורס כחלק בלתי נפרד גם מלימודי ההוראה והחינוך והוא יכול להתאים גם למורים או לאנשי הוראה שברשותם תעודת עזרה ראשונה תקיפהקורס זהבן 44 שעות,הוא אחד הקורסים החשובים ביותרזוהי הכשרה שיכולה להציל חיים ולעזור למורים ולעובדי ההוראה בבית הספר להתמודד עם מצבים מפתיעים ולא פשוטיםלא משנה מהי דרגת הפגיעהעד להגעת סיוע רפואי מקצועייכולים באותם רגעים קריטיים לסייע המורים בעצמם לילדים או למורים אחריםהסובלים מבעיה רפואית מסוימתשיכולה לסכן חיים.

מעוניינים להשתתף בהכשרה כזו או לשלוח את צוות ההוראה בבית הספר שלכם לקורס חשוב כזהחברת שניר אבטחה ורפואה היא הכתובת המתאימההחברה מתמחה בקורסי עזרה ראשונה המיועדיםבין היתרגם לעובדי הוראה.