דף הבית הקדמה לתקציר הגשת עזרה ראשונה.

הקדמה לתקציר הגשת עזרה ראשונה.

תקציר זה מיועד לחזרה ושינון החומר אשר למדת בקורס, ומטרתו לתמצת את הנלמד בקורס כאשר הדגש הינו על זיהוי וטיפול מידי.

אין בתקציר זה משום מתן אישור לביצוע פעולות רפואיות למי שלא עבר קורס עזרה ראשונה כנדרש.

חשוב לזכור!!!

אין תחליף לביצוע קורס עזרה ראשונה בו החניכים יכולים להעלות שאלות ולקבל תשובות מקצועיות מידיות מהמדריך, כמו כן , במהלך הקורס  מבצעים תרגולים מעשיים על בובות ועזרי למידה כאלו ואחרים, דבר אשר מפשט ומביא לידי ביטוי את הפעולות המעשיות אשר נלמדות בקורס.

אנו תקווה כי הקורס והתקציר יהיו לכם לעזר, וכי במצב חירום תזכרו סדר הפעולות ואת הנדרש מכם כמגישי עזרה ראשונה.

זכרו!!!

חיים תלויים בידיים שלכם – קראו בתקציר מידי פעם ורעננו את זיכרונכם.